Slavkovský zpravodaj

Úvod / Slavkovský zpravodaj

BM typo, s.r.o. je vydavatelem Slavkovského zpravodaje. Slavkovský zpravodaj vychází od roku 1999.

  náklad 3 500 kusů
  průměrný počet stran 32
  vychází jednou měsíčně
  formát: A4 (210 x 297 mm)

Distribuce zdarma do všech domácností Slavkova, na informační centrum města a na všechny obecní úřady obcí spadající pod správu Slavkova (17 obcí) v omezeném množství (10 ks).

Podmínky pro inzerci, harmonogram vydávání zpravodaje a archiv všech čísel v pdf najdete na www.slavkovskyzpravodaj.cz.